Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Willfred Nordlund om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 12. mars 2019

Geir Pollestad

Steinar Reiten

leder

ordfører