Representantforslag om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier

Dokument 8:56 S (2018-2019), Innst. 201 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 201 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Wilfred Nordlund om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap til strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2019