Endringar i Stortingets forretningsorden

Innst. 162 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 07.02.2019 Innst. 162 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt at det ikke lenger skal være nødvendig at stortingsrepresentanter som leverer inn spørsmål til regjeringen eller fremmer forslag i Stortinget, undertegner en papirutgave av spørsmålet/forslaget før det innleveres. Bakgrunnen for dette er at det arbeides med en ny IT-løsning som vil gjøre det lettere å levere spørsmål og forslag elektronisk både fra pc, nettbrett og telefon.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.02.2019

   Behandla i Stortinget: 05.03.2019