Endringar i Stortingets forretningsorden

Innst. 162 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at det ikke lenger skal være nødvendig at stortingsrepresentanter som leverer inn spørsmål til regjeringen eller fremmer forslag i Stortinget, undertegner en papirutgave av spørsmålet/forslaget før det innleveres. Bakgrunnen for dette er at det arbeides med en ny IT-løsning som vil gjøre det lettere å levere spørsmål og forslag elektronisk både fra pc, nettbrett og telefon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene