Representantforslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

Dokument 8:81 S (2018-2019), Innst. 272 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Karin Andersen, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 14.05.2019 Innst. 272 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om flere justeringer av reglene for fraværsgrense i videregående skole. Blant annet ble det foreslått i gi foreldre og helsesykepleier fullmakt til å attestere fravær. Regjeringspartiene støtte ikke forslaget, og det ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2019

   Behandla i Stortinget: 21.05.2019