Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 306 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å be regjeringen om iverksette flere tiltak for å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. Plan S er et europeisk initiativ for å sikre åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning, som Norges forskningsråd har sluttet seg til. Regjeringspartiene stemte imot det foreslåtte tiltakene, og forslagene ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2019