Representantforslag om kulturskolen for alle

Dokument 8:123 S (2018-2019), Innst. 377 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 377 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen fremme en stortingsmelding om kulturskoler med forslag til tiltak som kan styrke og videreutvikle kulturskolen og sikre økt deltakelse og tilgjengelighet for alle barn. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 14.06.2019