Representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg

Dokument 8:23 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Siv Mossleth Saka er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra Sp)

Saksgang