Fasteraune, Bengt

Fasteraune, Bengt (1964-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Oppland 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
5 år, 200 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 03.06.1964

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 2017 - 2021, Sp. (01.10.2017 - 05.10.2018)
 • Representant nr 1 for Oppland, 2017 - 2021, Sp. (05.10.2018 - 30.09.2021)
 • Representant nr 5 for Oppland, 2021 - 2025, Sp.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 05.10.2018 etter Ivar Odnes’ død.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 18.10.2018 - 30.09.2021
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 28.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 30.09.2025