Representantforslag om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget

Dokument 8:36 S (2019-2020), Innst. 52 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 03.11.2020 Innst. 52 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra SP om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Storitnget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.11.2020

   Debattert i Stortinget 08.12.2020
   Votert i Stortinget 10.12.2020