Representantforslag om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget

Dokument 8:36 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang