Representantforslag om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget

Dokument 8:36 S (2019-2020), Innst. 52 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 03.11.2020 Innst. 52 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra SP om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Storitnget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2020

   Debattert i Stortinget 08.12.2020
   Votert i Stortinget 10.12.2020