Representantforslag om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog

Dokument 8:41 S (2019-2020), Innst. 163 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 13.02.2020 Innst. 163 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SP om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog, Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.02.2020

   Debattert i Stortinget 25.02.2020
   Votert i Stortinget 25.02.2020