Representantforslag om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog

Dokument 8:41 S (2019-2020), Innst. 163 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 13.02.2020 Innst. 163 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 13.02.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 25.02.2020