Representantforslag om et mer investeringsvennlig Norge

Dokument 8:235 S (2020-2021), Innst. 567 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Sivert Bjørnstad Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 567 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om et mer investeringsvennlig Norge frem mot 2030. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021