Representantforslag om å forebygge og redusere ensomhet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Kristine Linnestad, Erlend Svardal Bøe, Kari-Anne Jønnes, Sandra Bruflot, Turid Kristensen, Tone Wilhelmsen Trøen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 24.05.2022 Innst. 357 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Høyre om å forebygge og redusere ensomhet. Det er fattet følgende tre vedtak: Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for å redusere ensomhet og etablere verktøy for å måle forekomsten av ensomhet. Stortinget ber regjeringen styrke forskning på ensomhet og øke kunnskapen om tiltak som motvirker ensomhet. Stortinget ber regjeringen styrke samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet, arbeidslivet og frivillige lag og organisasjoner for å forebygge ensomhet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.05.2022

   Debattert i Stortinget 09.06.2022
   Votert i Stortinget 10.06.2022