Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:18:32)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:18:53)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Representantforslag 83 S (2016-2017), jf. Innst. 480 S (2016-2017) og enstemmig vedtatt å be regjeringen fremme forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen, som et spleiselag mellom staten, kommunene og leverandørindustrien.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar