Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å styrke arbeidet mot vold mot eldre
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2017 Kl. 00:33:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2017 Kl. 00:34:19)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å styrke arbeidet mot vold mot eldre. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar