Voteringsoversikt for sak:

Endringer i postloven (antall omdelingsdager)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:02:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:02:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:02:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:03:13)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:03:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i postloven. På grunn av at volumet i brevposten har falt har regjeringen fremmet forslag for Stortinget om at postsendinger skal utleveres annenhver dag, mandag til fredag, i en to-ukers syklus. Videre er det i § 7 i loven bestemt at myndighetene kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om leveringspliktige tjenester, herunder krav til tjenesteomfang, geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlinsordning, og antall og plassering av ekspedisjonssteder. Videre beskrives det i § 7 hva kompenserende tiltak kan være.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla