Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

Dette dokument

  • Innst. 302 L (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 102 L (2018–2019)
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 7
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2019

Helge Orten

Øystein Langholm Hansen

leder

ordfører