Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (11.06.2019 Kl. 16:46:32)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (11.06.2019 Kl. 16:46:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag om at Stortinget skal be regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet i de områdene som ikke har alternativ bredbåndsforbindelse, minst fram til postloven er ferdigbehandlet i Stortinget. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar