Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om kostnadsauke på rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbygging

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 176 (2008–2009)
  • Kjeldedokument: St.prp. nr. 45 (2008–2009)
  • Dato: 17.03.2009
  • Utgivar: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetal: 2

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. mars 2009

Per Sandberg

Trond Helleland

leiar

ordførar