Innstilling fra justiskomiteen om endringer i vergemålsloven m.m.

Dette dokument

  • Innst. 166 L (2015–2016)
  • Kjeldedokument: Prop. 36 L (2015–2016)
  • Dato: 16.02.2016
  • Utgivar: justiskomiteen
  • Sidetal: 8

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 16. februar 2016

Hadia Tajik

Jenny Klinge

leder

ordfører