Innstilling fra justiskomiteen om endringer i vergemålsloven m.m.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 16. februar 2016

Hadia Tajik

Jenny Klinge

leder

ordfører