Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 1. mars 2016

Hadia Tajik

Kari Henriksen

leder

ordfører