Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. juni 2018

Olaug V. Bollestad

leder og ordfører