Innhald

3. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

Tabellen viser budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og de alternative budsjettene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

H, FrP

A

Sp

SV

Utgifter (i tusen kroner)

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

25 000

25 000(0)

25 000(0)

25 000(0)

25 000(0)

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

112 195

112 195(0)

112 195(0)

112 195(0)

112 195(0)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

464 378

464 378(0)

464 378(0)

450 578(-13 800)

464 378(0)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting

30 280

30 280(0)

30 280(0)

30 280(0)

30 280(0)

50

Norges forskningsråd

42 551

42 551(0)

42 551(0)

42 551(0)

42 551(0)

70

Overføringer til private

10 206

10 206(0)

10 206(0)

10 206(0)

10 206(0)

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 427

14 427(0)

14 427(0)

14 427(0)

14 427(0)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 530 629

2 540 629(+10 000)

2 564 629(+34 000)

2 569 029(+38 400)

2 570 629(+40 000)

21

Spesielle driftsutgifter

71 935

71 935(0)

71 935(0)

71 935(0)

71 935(0)

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler

6 735

6 735(0)

6 735(0)

6 735(0)

6 735(0)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

227 694

227 694(0)

227 694(0)

227 694(0)

227 694(0)

21

Spesielle driftsutgifter

38 882

38 882(0)

38 882(0)

38 882(0)

38 882(0)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 539 696

4 559 896(+20 200)

4 635 496(+95 800)

4 651 996(+112 300)

4 671 996(+132 300)

21

Spesielle driftsutgifter

89 648

89 648(0)

89 648(0)

89 648(0)

89 648(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

55 442

55 442(0)

55 442(0)

55 442(0)

55 442(0)

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

69 000

69 000(0)

69 000(0)

69 000(0)

69 000(0)

70

Tilskudd

24 741

29 441(+4 700)

29 941(+5 200)

24 741(0)

21 041(-3 700)

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

246 704

246 704(0)

246 704(0)

246 704(0)

246 704(0)

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

17 967 648

18 016 648(+49 000)

18 397 648(+430 000)

18 357 648(+390 000)

17 959 448(-8 200)

21

Spesielle driftsutgifter

139 507

139 507(0)

139 507(0)

139 507(0)

139 507(0)

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

9 189

9 189(0)

9 189(0)

9 189(0)

9 189(0)

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

28 163

28 163(0)

28 163(0)

28 163(0)

28 163(0)

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold

128 533

128 533(0)

128 533(0)

128 533(0)

128 533(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 184 480

1 184 480(0)

1 184 480(0)

1 184 480(0)

1 184 480(0)

70

Tilskudd

62 383

72 383(+10 000)

76 083(+13 700)

64 383(+2 000)

66 383(+4 000)

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 256

5 256(0)

5 256(0)

5 256(0)

5 256(0)

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000

184 000(0)

184 000(0)

184 000(0)

184 000(0)

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

629 942

629 942(0)

629 942(0)

629 942(0)

629 942(0)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

890 983

890 983(0)

890 983(0)

890 983(0)

893 283(+2 300)

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

259 057

262 057(+3 000)

259 057(0)

259 057(0)

259 057(0)

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

8 909

8 909(0)

8 909(0)

8 909(0)

8 909(0)

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 636

5 636(0)

5 636(0)

5 636(0)

5 636(0)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

760 355

760 355(0)

790 355(+30 000)

770 355(+10 000)

760 355(0)

21

Spesielle driftsutgifter

7 407

7 407(0)

7 407(0)

7 407(0)

7 407(0)

70

Overføringer til private

6 698

6 698(0)

6 698(0)

11 698(+5 000)

6 698(0)

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 398

26 398(0)

26 398(0)

26 398(0)

26 398(0)

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

31 927

31 927(0)

31 927(0)

31 927(0)

31 927(0)

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

690 652

690 652(0)

690 652(0)

690 652(0)

690 652(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 094 510

3 094 510(0)

3 094 510(0)

3 094 510(0)

3 094 510(0)

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

109 258

109 258(0)

109 258(0)

109 258(0)

109 258(0)

21

Spesielle driftsutgifter

28 202

28 202(0)

28 202(0)

28 202(0)

28 202(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 926

5 926(0)

5 926(0)

5 926(0)

5 926(0)

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

55 334

55 334(0)

55 334(0)

55 334(0)

55 334(0)

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

112 713

112 713(0)

112 713(0)

112 713(0)

112 713(0)

73

Tilskudd til Redningsselskapet

103 612

103 612(0)

108 612(+5 000)

103 612(0)

103 612(0)

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter

128 755

128 755(0)

128 755(0)

128 755(0)

128 755(0)

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett

366 017

366 017(0)

366 017(0)

366 017(0)

366 017(0)

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

97 095

97 095(0)

97 095(0)

97 095(0)

97 095(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 176

35 176(0)

35 176(0)

38 176(+3 000)

35 176(0)

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

47 451

47 451(0)

47 451(0)

47 451(0)

47 451(0)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 183 838

1 183 838(0)

1 183 838(0)

1 200 838(+17 000)

1 183 838(0)

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 340

4 340(0)

4 340(0)

4 340(0)

4 340(0)

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

17 179

17 179(0)

17 179(0)

17 179(0)

17 179(0)

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

252 675

252 675(0)

252 675(0)

252 675(0)

267 675(+15 000)

21

Spesielle driftsutgifter

150 000

150 000(0)

150 000(0)

150 000(0)

150 000(0)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

605 701

605 701(0)

605 701(0)

611 701(+6 000)

769 301(+163 600)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

56 440

56 440(0)

58 440(+2 000)

56 440(0)

56 840(+400)

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m.

109 633

109 633(0)

109 633(0)

109 633(0)

109 633(0)

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging

61 433

61 433(0)

61 433(0)

61 433(0)

61 433(0)

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

25 713

25 713(0)

25 713(0)

25 713(0)

25 713(0)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

72 579

72 579(0)

87 579(+15 000)

74 579(+2 000)

75 579(+3 000)

70

Erstatning til voldsofre

300 000

300 000(0)

300 000(0)

300 000(0)

300 000(0)

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

139 266

139 266(0)

144 266(+5 000)

139 266(0)

139 266(0)

60

Tilskudd til kommuner

19 808

19 808(0)

19 808(0)

19 808(0)

24 808(+5 000)

70

Tilskudd

12 142

14 142(+2 000)

14 142(+2 000)

12 142(0)

12 142(0)

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

104 851

104 851(0)

104 851(0)

104 851(0)

104 851(0)

21

Spesielle driftsutgifter

7 620

7 620(0)

7 620(0)

7 620(0)

7 620(0)

Sum utgifter

38 934 533

39 033 433(+98 900)

39 572 233(+637 700)

39 506 433(+571 900)

39 288 233(+353 700)

Inntekter (i tusen kroner)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

5 483

5 483(0)

5 483(0)

5 483(0)

5 483(0)

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

257 022

257 022(0)

257 022(0)

257 022(0)

257 022(0)

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 753

23 753(0)

23 753(0)

23 753(0)

23 753(0)

3

Diverse refusjoner

1 860

1 860(0)

1 860(0)

1 860(0)

1 860(0)

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 916

5 916(0)

5 916(0)

5 916(0)

5 916(0)

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

90 231

90 231(0)

90 231(0)

90 231(0)

90 231(0)

3

Andre inntekter

24 994

24 994(0)

24 994(0)

24 994(0)

24 994(0)

4

Tilskudd

2 390

2 390(0)

2 390(0)

2 390(0)

2 390(0)

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter

1 058

1 058(0)

1 058(0)

1 058(0)

1 058(0)

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

320 956

320 956(0)

320 956(0)

320 956(0)

320 956(0)

2

Refusjoner mv.

280 624

280 624(0)

280 624(0)

280 624(0)

280 624(0)

3

Salgsinntekter

76 614

76 614(0)

76 614(0)

76 614(0)

76 614(0)

4

Gebyr – vaktselskap

1 986

1 986(0)

1 986(0)

1 986(0)

1 986(0)

6

Gebyr – utlendingssaker

282 259

282 259(0)

282 259(0)

282 259(0)

282 259(0)

7

Gebyr – sivile gjøremål

1 105 679

1 105 679(0)

1 105 679(0)

1 105 679(0)

1 105 679(0)

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258

21 258(0)

21 258(0)

21 258(0)

21 258(0)

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

16 643

16 643(0)

16 643(0)

16 643(0)

16 643(0)

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 507

18 507(0)

18 507(0)

18 507(0)

18 507(0)

3444

Politiets sikkerhetstjeneste(PST)

2

Refusjoner

20 000

20 000(0)

20 000(0)

20 000(0)

20 000(0)

3445

Den høyere påtalemyndighet

2

Refusjoner

3 000

3 000(0)

3 000(0)

3 000(0)

3 000(0)

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

150 472

150 472(0)

150 472(0)

150 472(0)

150 472(0)

3

Diverse inntekter

26 750

26 750(0)

26 750(0)

26 750(0)

26 750(0)

6

Refusjoner

2 236

2 236(0)

2 236(0)

2 236(0)

2 236(0)

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

26 627

26 627(0)

26 627(0)

26 627(0)

26 627(0)

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Abonnementsinntekter

347 305

347 305(0)

347 305(0)

347 305(0)

347 305(0)

2

Refusjoner driftsutgifter

39 228

39 228(0)

39 228(0)

39 228(0)

39 228(0)

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

97 723

97 723(0)

97 723(0)

97 723(0)

97 723(0)

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

9 623

9 623(0)

9 623(0)

9 623(0)

9 623(0)

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 183

4 183(0)

4 183(0)

4 183(0)

4 183(0)

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 062

4 062(0)

4 062(0)

4 062(0)

4 062(0)

2

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 118

5 118(0)

5 118(0)

5 118(0)

5 118(0)

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5

5(0)

5(0)

5(0)

5(0)

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

701

701(0)

701(0)

701(0)

701(0)

Sum inntekter

3 274 266

3 274 266(0)

3 274 266(0)

3 274 266(0)

3 274 266(0)

Sum netto

35 660 267

35 759 167(+98 900)

36 297 967(+637 700)

36 232 167(+571 900)

36 013 967(+353 700)