Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. januar 2019

Karin Andersen

Olemic Thommessen

leder

ordfører