Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2019

Helge Orten

Øystein Langholm Hansen

leder

ordfører