Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Karin Andersen om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 24. mars 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Tage Pettersen

leder

ordfører