Stortinget - Møte tirsdag den 10. november 2009 kl. 10

Dato: 10.11.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 11.05.