Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2011 kl. 10

Dato: 19.05.2011

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da skal vi gå til votering.

Sak nr. 1, utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker, er allerede vedtatt utlagt for behandling i et senere møte.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.