Stortinget - Møte tirsdag den 24. mai 2011 kl. 10

Dato: 24.05.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.10.