Stortinget - Møte onsdag den 5. desember 2012 kl. 10

Dato: 05.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.56