Stortinget - Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10

Dato: 01.12.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.33.