Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

Dette dokument

  • Representantforslag 168 S (2018–2019)
  • Sidetal: 2
Til Stortinget
14. juni 2019

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Marian Hussein

Sheida Sangtarash