Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

Dette dokument

  • Representantforslag 168 S (2018–2019)
  • Fra: Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
14. juni 2019

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Marian Hussein

Sheida Sangtarash