Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Petter Eide om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i

Innhald

Til Stortinget
11. februar 2020

Karin Andersen

Freddy André Øvstegård

Petter Eide