Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i

Dette dokument

  • Representantforslag 70 S (2019–2020)
  • Fra: Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Petter Eide
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
11. februar 2020

Karin Andersen

Freddy André Øvstegård

Petter Eide