Granskingskommisjonen for Scandinavian Star-brannen overleverer sin rapport til Stortinget 1. juni

Priv. til red.

Torsdag 1. juni kommer granskingskommisjonen med kommisjonens leder, Frank Kjetil Olsen i spissen, til Stortinget for å overlevere sin rapport.

Stortinget vedtok 12. mai 2015 å oppnevne en granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Les innstillingen

Etter vedtaket utnevnte presidentskapet kommisjonsmedlemmene og fastsatte mandatet. Sorenskriver Frank Kjetil Olsen ble utnevnt til kommisjonens leder. 

Mer informasjon om kommisjonen og mandatet.

Rapporten overleveres Stortinget ved stortingspresident Olemic Thommessen torsdag 1. juni, deretter legges rapporten frem for de pårørendes organisasjoner og presse i lagtingssalen. 

Hele rapporten er tilgjengelig for offentligheten på www.scandinavianstar.no og  www.stortinget.no  1. juni kl.12. 

Muligheter for media:

Presentasjon for de pårørendes organisasjoner og presse i lagtingssalen på Stortinget torsdag 1. juni kl. 12.15-13.45.

  1. Presentasjon av hovedfunnene i rapporten ved kommisjonsleder Frank Kjetil Olsen
  2. Ca. kl. 13.00: Spørsmål fra presse samt de pårørendes organisasjoner
  3. Ca. kl. 13.30: Mulighet for separate intervjuer med kommisjonsleder Olsen

Kontakt

Pressekontakt, Stortinget: Jorunn Nilsen, tlf. 938 98 200
For spørsmål om adgang og akkreditering, kontakt Jane Berntsen, tlf. 922 01 582
Kommisjonsleder Frank Kjetil Olsen, tlf. 481 29 223


Sist oppdatert: 30.05.2017 09:25