Noregs grunnlov

Her finn du informasjon om Noregs grunnlov, både om den noverande, tidlegare versjonar og historikken.

Eidsvoll 1814 av Oscar Wergeland. Foto: Stortingsarkivet/Teigens fotoatelier as.

Om Grunnlova

Grunnlova er den høgste rettskjelda i Noreg. Dersom andre lover er i strid med den, må dei vika.

Eidsvollsbygningen

Grunnlova kjem til

Kort historikk og bakgrunn for korleis det gjekk til at Noreg fekk ei grunnlov på Eidsvoll i 1814.

De første paragrafene i Grunnloven av 1814.

Om dokumentet Grunnlova av 17. mai 1814

Grunnlova av 17. mai 1814 ligg bevart i stortingsarkivet. Originalen er ikkje tilgjengeleg for ålmenta. Stortingsarkivet har difor gjort Grunnlova digitalt tilgjengeleg på nettet.

Utsnitt av framsida til Grunnlova av 4. november.

Om Grunnlova av 4. november 1814

Då unionen med Sverige var eit faktum hausten 1814, tredde det fyrste omframme storting saman for å gjera dei naudsynte endringane i Grunnlova. Resultatet vart Grunnlova av 4. november 1814.

Takk for eit flott jubileumsår

Grunnlovsjubileet 2014 er over. Tusen takk til alle som har vore med. Les dokumentasjonsrapporten om jubileumsåret på nettsida til jubileet.