Grunnloven

Her finner du informasjon om Norges grunnlov, både om den nåværende, tidligere versjoner og historikken til Grunnloven.

Om Grunnloven

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.

Grunnloven blir til

Kort historikk og bakgrunn for hvordan det gikk til at Norge fikk en grunnlov på Eidsvoll i 1814.

En levende grunnlov

Grunnloven vår er en av verdens eldste grunnlover. Den inneholder de grunnleggende rettighetene og pliktene som landets lover og regler bygger på.