Grunnloven

Her finner du informasjon om Norges grunnlov, både om den nåværende, tidligere versjoner og historikken til Grunnloven.

Eidsvoll 1814 av Oscar Wergeland. Foto: Stortingsarkivet/Teigens fotoatelier as.

Om Grunnloven

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.

Eidsvollsbygningen

Grunnloven blir til

Kort historikk og bakgrunn for hvordan det gikk til at Norge fikk en grunnlov på Eidsvoll i 1814.

De første paragrafene i Grunnloven av 1814.

Om dokumentet Grunnlova av 17. mai 1814

Grunnlova av 17. mai 1814 ligg bevart i stortingsarkivet. Originalen er ikkje tilgjengeleg for ålmenta. Stortingsarkivet har difor gjort Grunnlova digitalt tilgjengeleg på nettet.

Utsnitt av forsiden til Grunnloven av 4. november.

Om Grunnloven av 4. november 1814

Da unionen med Sverige var et faktum høsten 1814, trådte det første overordentlige storting sammen for å gjøre de nødvendige endringer i Grunnloven. Resultatet ble Grunnloven av 4. november 1814.