Grunnloven

Her finner du informasjon om Norges grunnlov, både om den nåværende, tidligere versjoner og historikken til Grunnloven.

Eidsvoll 1814 av Oscar Wergeland. Foto: Stortingsarkivet/Teigens fotoatelier as.

Om Grunnloven

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.

Eidsvollsbygningen

Grunnloven blir til

Kort historikk og bakgrunn for hvordan det gikk til at Norge fikk en grunnlov på Eidsvoll i 1814.

Grunnloven av 17. mai 1814. Den siste tekstsiden inneholder blant annet § 110 som gjelder grunnlovsendringer. Foto: Stortinget.

En levende grunnlov

Grunnloven vår er en av verdens eldste grunnlover. Den inneholder de grunnleggende rettighetene og pliktene som landets lover og regler bygger på.