Finanskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvalting, finansadministrasjon, finansmarknad, rekneskap og revisjon, inntektene til folketrygda, skattar, avgifter og toll og løyvingar til Stortinget.

Medlemene i komiteen

Medlemene i finanskomiteen. 

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Finanskomiteen
Stortinget
0026 Oslo 

 E-post: finans@stortinget.no

Komitésekretærar

Unni Feiring
Telefon: 23 31 34 96

Morten Løkken
Telefon: 23 31 35 16

Komitésekretariatet

Svanaug Aarskog
Telefon: 23 31 35 14

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Knutsen, Eigil A
Første nestleder Bru, Tina H
Andre nestleder Kaski, Kari Elisabeth SV
Medlem Bastholm, Une (Har permisjon, Haug, Kristoffer Robin møter som vararepresentant) MDG
Medlem Christoffersen, Lise A
Medlem Farahmand, Mahmoud H
Medlem Funderud, Kjerstin Wøyen Sp
Medlem Gjelsvik, Sigbjørn Sp
Medlem Jacobsen, Frode (Møter fast for Støre, Jonas Gahr) A
Medlem Lagesen, May Britt (Møter fast for Kjerkol, Ingvild) A
Medlem Limi, Hans Andreas FrP
Medlem Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Martinussen, Marie Sneve R
Medlem Mørland, Tellef Inge A
Medlem Nilsen, Mona A
Medlem Orten, Helge H
Medlem Pollestad, Geir Sp
Medlem Ropstad, Kjell Ingolf KrF
Medlem Rotevatn, Sveinung V
Medlem Steffensen, Roy FrP