Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

E

Elde, Bjarne Storfold Arbeiderpartiet 1981-1989
Eldegard, Arne Konrad Venstre 1965-1969
Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet 2005-2017
Elden, John Christian Høyre 2013-2021
Eldhuset, Knut O. Venstre 2013-2017
Elgsaas, Ragnar Bøe Arbeiderpartiet 2001-2005
Eliassen, Idar Arbeiderpartiet 2005-2009
Eliassen, Peder Enok Arbeiderpartiet 1965-1969
Eliassen, Thorolf Høyre 1961-1969
Ellefsen, Eddie Weyergang Høyre 1961-1965
Ellefsen, Gunnar Arbeiderpartiet 1961-1973
Ellefsen, Harald Høyre 1981-1997
Ellefsrud, Einar Fremskrittspartiet 1997-2001
Ellefsrød, Ludvig Høyre 1950-1961
Ellingsen, Allan Fremskrittspartiet 2005-2021
Ellingsen, Grete Høyre 2009-2013
Ellingsen, Jan Arild Fremskrittspartiet 2001-2017
Ellingsen, Magnus Fremskrittspartiet 2009-2013
Ellingsen, Åsta Senterpartiet 1969-1973
Ellingvåg, Berit Senterpartiet 2009-2013
Elmi, Ismail Salad Arbeiderpartiet 2009-2013
El-noush, Haitham Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Elsebutangen, Geir Høyre 2013-2017
Elseth, Anette Carnarius Fremskrittspartiet 1997-2021
Elsness, Johan Høyre 1989-1993
Eltervåg, Nina Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Elvenes, Hårek Høyre 2005-2021
Elvestuen, Ola Venstre 2001-2021
Elvheim, Jan Arbeiderpartiet 1985-1997
Elvik, Åsa Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Elvsæter, Gunveig Eggen Høyre 1985-1989
Elvsaas, Nils Berg Venstre 1928-1953
Emanuelsen, Gunhild Sosialistisk Venstreparti 1977-1985
Emblemsvåg, Marianne Synnes Høyre 2017-2021
Emeci, Sadi Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Endrerud, Ingrid Marie Vaag Arbeiderpartiet 2013-2017
Endrerud, Jan Halvor Vaag Arbeiderpartiet 2017-2021
Endresen, Anja Berggård Venstre 2013-2017
Endresen, Edle Høyre 1961-1965
Endresen, Egil Høyre 1965-1973
Endresen, Lasse Kinden Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Enemo, Trond Høyre 2005-2009
Eng, Jakob Kristelig Folkeparti 1973-1985
Eng, Sigrun Arbeiderpartiet 1989-2009
Engan, Erling Senterpartiet 1954-1973
Engan, Ingrid Venstre 1981-1985
Engdahl, Knut Høyre 1977-1981
Enge, Jonas Arbeiderpartiet 1950-1969
Engebretsen, Kjell Arbeiderpartiet 1993-2005
Engelstad, Gunvald Arbeiderpartiet 1937-1965
Engelsvoll, Ingunn Fremskrittspartiet 2013-2017
Engemyr, Thor-Erling Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Engen, Bjørn Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Engen, Otto Arbeiderpartiet 1989-1997
Engen, Pearl Ebro Høyre 1954-1957
Engenes, Sigrid Fremskrittspartiet 2009-2013
Engen-Helgheim, Jon Fremskrittspartiet 2017-2021
Enger, Anne Senterpartiet 1985-2001
Enger, Geir Christian Kristelig Folkeparti 2017-2021
Enger, Inger S. Senterpartiet 2001-2009
Engeset, Martin Høyre 1985-2009
Engesæter, Valborg Meidell Venstre 1965-1969
Engesæth, Siri Venstre 2013-2017
Engevik, Asbjørn Kristelig Folkeparti 1973-1977
Engseth, William Arbeiderpartiet 1989-1997
Engstad, Ann-Kristin Arbeiderpartiet 2005-2013
Engstad, Nils Asbjørn Arbeiderpartiet 1981-1985
Engstad, Rasmus Olai Arbeiderpartiet 1965-1969
Enoksen, Johannes H. Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Enoksen, Odd Roger Senterpartiet 1989-2005
Enstad, Mona Kristelig Folkeparti 2001-2005
Erdal, Eldrid Venstre 1961-1965
Erdal, Leiv Senterpartiet 1969-1977
Erfjord, Kjell Kristelig Folkeparti 1981-1993
Eri jr., Ingebrigt Senterpartiet 1961-1969
Erichsen, Egil Werner Høyre 1954-1957
Erichsen, Elisabeth Toft Venstre 2017-2021
Erichsen, Elizabeth Toft Venstre 2013-2017
Erichsen, Olav Venstre 1945-1949
Erichsen, Stian W. Venstre 1969-1973
Eriksen, Anne Paula Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Eriksen, Asla Arbeiderpartiet 1993-1997
Eriksen, Aud Voss Høyre 1981-1993
Eriksen, Bent Høyre 2013-2017
Eriksen, Bjørn Arbeiderpartiet 1993-2001
Eriksen, Dagrun Kristelig Folkeparti 1997-2013
Eriksen, Egil Johan Marius Arbeiderpartiet 1945-1949
Eriksen, Eivind Kristoffer Arbeiderpartiet 1945-1949
Eriksen, Ellen Fremskrittspartiet 2009-2021
Eriksen, Endre Lund Sosialistisk Venstreparti 1997-2001
Eriksen, Hans J. Fremskrittspartiet 2005-2009
Eriksen, Helge Høyre 2013-2017
Eriksen, Irma Moen Høyre 1981-1985
Eriksen, Ivar Arbeiderpartiet 1945-1949
Eriksen, Karin Senterpartiet 2017-2021
Eriksen, Leif Fremskrittspartiet 2005-2013
Eriksen, Odd Arbeiderpartiet 1989-2001
Eriksen, Olav Arnold Øystein Venstre 1950-1953
Eriksen, Olle Johan Høyre 1969-1977
Eriksen, Solfrid Arbeiderpartiet 1981-1985