Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

K

Kjølner, Egil Kristelig Folkeparti 1969-1977
Kjønsvik, Ole Arbeiderpartiet 1961-1965
Kjørberg, Bjarne Kristelig Folkeparti 1965-1973
Kjøs, Alv Høyre 1937-1965
Klauset, Per Håvard Senterpartiet 1993-1997
Klavenes, Jarle Ugelstad Arbeiderpartiet 2017-2021
Kleiven, Inger-Else Arbeiderpartiet 1981-1985
Kleiven, Terje Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Klemsdal, Ole Frithjof Høyre 1965-1989
Kleppa, Magnhild Meltveit Senterpartiet 1989-2013
Kleppe, Johan Venstre 1965-1973
Kleppe, Kåre Hilmar Senterpartiet 1969-1973
Kleppe, Per Arbeiderpartiet 1954-1957
Kleppe, Vidar Uavhengig representant 1989-2001
Kleppestø, Magda Marie Arbeiderpartiet 1954-1957
Klepstad, Trygve Roll Venstre 1969-1973
Klette, Monica Fremskrittspartiet 2001-2013
Klette, Solgull Høyre 2001-2005
Kleveland, Åse Arbeiderpartiet
Kleven, Karen Høyre 1973-1981
Kleven, Solveig Åsgard Arbeiderpartiet 1981-2001
Klevstad, Karl Sverre Kristelig Folkeparti 1973-1985
Klinge, Jenny Senterpartiet 2005-2021
Klippenvåg, Harry Johan Olai Arbeiderpartiet 1950-1969
Klokkerstuen, Siri Arbeiderpartiet 2009-2013
Kloster, Aksel Arbeiderpartiet 1981-1985
Kloster, Berit Helgøy Kristelig Folkeparti 1993-1997
Klundelien, Åse Arbeiderpartiet 1977-1997
Klungland, Rolf Terje Arbeiderpartiet 1993-2009
Klæboe, Klara Vilhelmine Høyre 1958-1961
Kløv, Ole Johannes Arbeiderpartiet 1969-1981
Kløverud, Joar Fremskrittspartiet 1993-1997
Kløvjan, Arne Venstre 1977-1981
Kløvnes, Olav Høyre 1954-1957
Knapp, Ole Arbeiderpartiet 1965-1969
Knapstad, Ingrid Otilie Arbeiderpartiet 1950-1953
Knapstad, Jens Dybevik Arbeiderpartiet 1997-2001
Knarud, Marianne Høyre 2001-2005
Knive, Andreas Arbeiderpartiet 1954-1957
Knudsen, Grete Arbeiderpartiet 1981-2001
Knudsen, Gro Fremskrittspartiet 1997-2001
Knudsen, Kai Birger Arbeiderpartiet 1945-1949
Knudsen, Kjell Arbeiderpartiet 1965-1969
Knudsen, Knut A. Senterpartiet 1977-1981
Knudsen, Knut Andreas Venstre 1961-1969
Knudsen, Konrad Gustav Arbeiderpartiet 1937-1957
Knudsen, Kåre G. Høyre 2001-2005
Knudsen, Ranveig Fremskrittspartiet 1993-1997
Knudsen, Terje Uavhengig representant 1997-2001
Knudsen, Thor Høyre 1977-1989
Knudsen, Ulf Erik Fremskrittspartiet 1997-2013
Knudsen, Ulf Inge Høyre 1981-1985
Knudseth, John Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Knudson, Olaf Høyre 1954-1977
Knutsen, Arvid Arbeiderpartiet 1973-1977
Knutsen, Aslaug Arbeiderpartiet 1950-1961
Knutsen, Borgny Kristelig Folkeparti 1973-1977
Knutsen, Eigil Arbeiderpartiet 2013-2021
Knutsen, Finn Arbeiderpartiet 1969-1989
Knutsen, Geir Arbeiderpartiet 2005-2009
Knutsen, Karin Tønder Arbeiderpartiet 2005-2013
Knutsen, Lotte Grepp Arbeiderpartiet 2009-2013
Knutsen, Martin Gunnar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Knutsen, Nelly Bell Kristelig Folkeparti 1961-1965
Knutsen, Ruth Mathilde Hoftun Høyre 1969-1977
Knutsen, Stein Arbeiderpartiet 2005-2013
Knutsen, Tove Karoline Arbeiderpartiet 2005-2017
Knutson, Geir Arbeiderpartiet 1985-1989
Knutzen, Thea Høyre 1981-1993
Kobbe, Ole Mikal Høyre 1950-1953
Kobberstad, Elsa Høyre 1973-1985
Kobro, Reidar Kristelig Folkeparti 1977-1981
Koc, Gülsüm Høyre 2017-2021
Koch, Egil Fremskrittspartiet 2013-2017
Kofoed, Roger Arbeiderpartiet 1973-1977
Kofoed-Larsen, Rigmor Kristelig Folkeparti 1997-2001
Kokkvoll, Lone Sundt Arbeiderpartiet 2001-2005
Kolbenstvedt, Olaus Venstre 1945-1949
Kolberg, Martin Arbeiderpartiet 1977-2021
Kolderup, Niels Henrik Høyre 1945-1953
Kolflaath, Leif Høyre 1961-1973
Kolle, Knut Fremskrittspartiet 1989-1993
Kolle, Olav Arbeiderpartiet 1954-1957
Kolltveit, Olav Venstre 1937-1957
Kolnes, Marie-Theres H. Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Kolrud, Jakob Arbeiderpartiet 1954-1957
Kolstad, Eva Lundegaard Venstre 1958-1969
Kolstad, Knut Andreas Larsen Høyre 1985-1989
Kolstø, Jan Christian Venstre 2005-2009
Koløy, Jan Fremskrittspartiet 2001-2005
Kolås, Kåre Venstre 1965-1969
Konglevoll, Synnøve Arbeiderpartiet 1997-2005
Kongshaug, Leif Helge Venstre 1997-2009
Kongsrud, Gunnar Høyre 2009-2013
Konradsen, Åge Høyre 1997-2005
Konstali, Svein Kristelig Folkeparti 1993-2001
Koppernæs, Inger Høyre 1973-1989
Kopstad, Tonje Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Koren, Petter Mørch Kristelig Folkeparti
Koren, Rolf Rode Høyre 1945-1953