Knudsen, Konrad Gustav

Knudsen, Konrad Gustav (1890-1959)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Buskerud 1954-1957
Ansiennitet:
21 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Knudsen, Konrad Gustav har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 19.08.1890 i Drammen, Buskerud
 • Død 16.06.1959
 • Son av malermester Olaves Knudsen (1853-1896) og Gina Larsen (1867-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Buskerud, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjonar

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1949 -

  1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1950
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1952 - 1952

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studiereiser til USA, Frankrike og England
 • Handelsskole 1904
 • Engelsk korrespondanseskole 1915

Yrke

 • Arbeidet som maler i Drammen 1905-1908
 • Arbeidet som maler, skog- og anleggsarbeider i Amerika 1908-1917
 • Redaktør i Socialdemokraten i Chicago 1917-1920
 • Malermester i Drammen 1920-1923
 • Redaktør i Fremtiden's (Drammen) avdelingskontor, Hønefoss 1923-1936
 • Riksrevisor 1949-1957

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Arbeidet ved legasjonen i Stockholm 1940
 • Foredragsholder for Statens informasjonstjeneste i Canada 1941
 • Ansatt ved Riksrevisjonens kontor i New York 1942-1945

Verv

Offentlege verv

 • Varamedlem Riksrevisjonen 1946

Tillitsverv i parti

 • Formann Drammen arbeiderpartis ungdomslag frå 1921
 • Formann Drammen Arbeiderparti 1922-1923
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1923-1925
 • Fylkessekretær Buskerud arbeiderparti 1924-1936

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Ringerike turistforening 1930-1945