Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

A

Berg, Anna Marie Bondepartiet 1950-1953
Due Gundersen, Anna Pauline Høyre 1945-1949
Herland, Anna Sofie Venstre 1958-1965
Valvatne, Anna Sofie Ekeland Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Gran, Anna-Halldis Høyre 1985-1989
Berger, Anne Senterpartiet 2005-2009
Bunkholt, Anne Senterpartiet 1993-1997
Enger, Anne Senterpartiet 1985-2001
Grette, Anne Høyre 1985-1989
Hannesson, Anne Høyre 1989-1993
Haug, Anne Høyre 1973-1981
Herseth, Anne Høyre 1989-1993
Hjelmstadstuen, Anne Senterpartiet 2001-2005
Holt, Anne Arbeiderpartiet
Hågan, Anne Kristelig Folkeparti 1981-1985
Haave, Anne Senterpartiet 2013-2017
Lunder, Anne Høyre 1973-1977
Sandum, Anne Arbeiderpartiet 2009-2021
Skjølaas, Anne Kristelig Folkeparti 1993-1997
Strømøy, Anne Høyre 2017-2021
Aakervik, Anne Arbeiderpartiet 1989-1993
Bystadhagen, Anne Barbro Aglen Arbeiderpartiet 2013-2017
Andersen, Anne Berit Høyre 1997-2009
Odenmarck, Anne Berit Arbeiderpartiet 2013-2021
Njærheim, Anne Beth Venstre 2013-2021
Stråtveit, Anne Brit Kristelig Folkeparti 1997-2001
Navrestad, Anne Brith Høyre 1989-1993
Norø, Anne Britt Høyre 1997-2001
Holm, Anne Cecilie Venstre 2017-2021
Johnsgaard, Anne Christel Arbeiderpartiet 1997-2001
Naper, Anne Elisabeth Kristelig Folkeparti 1997-2013
Erlandsen, Anne Grethe Høyre 1989-2001
Hauan, Anne Grethe Fremskrittspartiet 2017-2021
Lund, Anne Grethe Arbeiderpartiet 2013-2017
Tveit, Anne Grethe Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Andersen, Anne Grethe Beck Arbeiderpartiet 1989-1993
Kvitberg, Anne Grethe Fremgaard Høyre 2001-2009
Ervik, Anne Gro Arbeiderpartiet 1981-1985
Olafsen, Anne Gro Høyre 2005-2013
Holmsen, Anne Gulvik Høyre 2001-2013
Rui, Anne Helen Arbeiderpartiet 1989-2005
Rygg, Anne Haabeth Høyre 2001-2005
Iversen, Anne June Fremskrittspartiet 2009-2013
Grimsrud, Anne K. Senterpartiet 1993-1997
Bagøien, Anne Kari Kristelig Folkeparti 1993-1997
Birkeland, Anne Kari Kristelig Folkeparti 2005-2009
Bråten, Anne Kari Senterpartiet 1993-1997
Olli, Anne Karin Høyre 2009-2021
Slungård, Anne Kathrine Høyre 1997-2017
Bryne, Anne Kristin Arbeiderpartiet 2017-2021
Lilleaasen, Anne Kristin Høyre 2017-2021
Sydnes, Anne Kristin Arbeiderpartiet
Eikebråten, Anne Kristine Høyre 2009-2013
Linnestad, Anne Kristine Høyre 2017-2021
Hojem, Anne Lene W. Høyre 2013-2017
Eide, Anne Lise Arbeiderpartiet 1993-1997
Haugen, Anne Lise Arbeiderpartiet 1981-1989
Lunde, Anne Lise Kristelig Folkeparti 1997-2001
Ryel, Anne Lise Arbeiderpartiet 2005-2009
Følsvik, Anne Lise Hessen Senterpartiet 1985-1989
Lie, Anne Liv Kaarstad Kristelig Folkeparti 1997-2001
Juul, Anne Margrethe Høyre 1958-1961
Larsen, Anne Margrethe Venstre 2005-2009
Blomstereng, Anne Marie Arbeiderpartiet 1989-1993
Braastad, Anne Marie Senterpartiet 1969-1973
Stavnes, Anne Marie Senterpartiet 1969-1977
Ulsteen, Anne Marie Høyre 1985-1989
Wallin, Anne Marie Arbeiderpartiet 1977-1985
Sterten, Anne Marie Grymyr Senterpartiet 1993-1997
Holand, Anne Marie Svare Senterpartiet 1985-1989
Bjørnflaten, Anne Marit Arbeiderpartiet 2005-2013
Mevassvik, Anne Marit Arbeiderpartiet 2009-2021
Rognes, Anne Marit Kristelig Folkeparti 1993-1997
Skari, Anne Marte Senterpartiet 2017-2021
Amundsen, Anne Mette Arbeiderpartiet 1997-2001
Angell, Anne Mette Høyre 1993-1997
Eriksen, Anne Paula Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Vik, Anne Petrea Senterpartiet
Pedersen, Anne Rygh Arbeiderpartiet 2001-2005
Berge, Anne Sofie Kristelig Folkeparti 1997-2001
Gullberg, Anne Therese Arbeiderpartiet 1997-2001
Wøien, Anne Tingelstad Senterpartiet 2005-2017
Marstein, Anne Underthun Venstre 2001-2005
Hestetun, Anne Valen Venstre 1961-1973
Nordahl, Anne-Bergliot Arbeiderpartiet 1973-1977
Kaltenborn, Anne-Cecilie Høyre 2005-2009
Strøm-Erichsen, Anne-Grete Arbeiderpartiet 2005-2013
Krogh, Anne-Grethe Arbeiderpartiet 1981-1989
Steen, Anne-Gunn Kristelig Folkeparti 1977-1981
Saus, Anne-Karin Arbeiderpartiet 1993-1997
Dørum, Anneliese Arbeiderpartiet 1977-2001
Tangen, Annelin Arbeiderpartiet 2013-2017
Høegh, Annelise Høyre 1977-2001
Bakken, Anne-Lise Arbeiderpartiet 1977-1989
Steinbach, Anne-Lise Arbeiderpartiet 1973-1981
Vollan, Anne-Lise Grande Arbeiderpartiet 1985-1997
Slydahl, Anne-Liv Haugen Kristelig Folkeparti 1981-1989
Aalberg, Anne-Mari Fremskrittspartiet 2005-2009
Lorentzen, Annemarie Arbeiderpartiet 1954-1977
Norberg-Schulz, Anne-Marie Høyre 1969-1973