Sande, Erling

Sande, Erling (1978-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Sogn og Fjordane 2021-2025
Leder
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Ansiennitet:
8 år, 98 dagar

Gå til biletgalleri