Melby, Guri

Melby, Guri (1981-)

Kunnskaps- og integreringsminister
Parti:
Venstre
Vararepresentant for
Oslo 2017-2021
Ansiennitet:
2 år, 77 dagar

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Kunnskapsdepartementet

Statsråd
13.03.2020 -

Biografi

Personalia

 • Fødd 03.02.1981
 • Dotter av Bankfunksjonær Terje Melby (1954-) og Husmor/assistent i skole/SFO Berit Melby (1957-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2013 - 2017, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2017 - 2021, V.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 17.01.2018-13.03.2020 for Trine Skei Grande.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 30.01.2018 - 13.03.2020
  Varamedlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 13.03.2020
  Medlem, Finanskomiteen, 30.01.2020 - 13.03.2020

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Innpisker, Venstre, 17.01.2018 - 13.03.2020

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 13.03.2020 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gjølme barneskole 1988-1994
 • Orkanger ungdomsskole 1994-1997
 • Orkdal vidaregåande skole, allmenfaglig studieretning 1997-2000
 • NTNU, mastergrad i nordisk språk og PPU (lektor) 2000-2007

Yrke

 • Lektor på Gerhard Schønings skole 2007-2008
 • Høgskolelektor i norsk ved lærerutdanninga på HiST (nå NTNU) 2008-2011
 • Rådgiver, Nasjonalt senter for skriveforskning og skriveopplæring 2009-2011
 • Rådgiver, Kunnskapsdepartementet 2011-2012

Verv

Offentlege verv

 • Leder Styret for Språkrådet 2016-2018