Melby, Guri

Melby, Guri (1981-)

Parti:
Venstre
Representant for
Oslo 2021-2025
Andre nestleder
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
4 år, 149 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Andre nestleder
20.10.2021 - 30.09.2025

Utenriks- og forsvarskomiteen

Andre nestleder
20.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
26.10.2021 - 30.09.2025

Europautvalget

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

Andre nestleder
20.10.2021 - 30.09.2025

Venstre

Leder gruppestyret
19.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 03.02.1981
 • Datter av Bankfunksjonær Terje Melby (1954-) og Husmor/assistent i skole/SFO Berit Melby (1957-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2013 - 2017, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2017 - 2021, V.
 • Representant nr 6 for Oslo, 2021 - 2025, V.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.01.2018-13.03.2020 for Trine Skei Grande.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2021-14.10.2021, Sofie Høgestøl møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 30.01.2018 - 13.03.2020
  Varamedlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 13.03.2020
  Medlem, Finanskomiteen, 30.01.2020 - 13.03.2020

  2021-2025

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Andre nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2021 - 30.09.2025
  Andre nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Valgkomiteen, 26.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 20.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Innpisker, Venstre, 17.01.2018 - 13.03.2020

  2021-2025

  Leder gruppestyret, Venstre, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, , 13.03.2020 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gjølme barneskole 1988-1994
 • Orkanger ungdomsskole 1994-1997
 • Orkdal vidaregåande skole, allmenfaglig studieretning 1997-2000
 • NTNU, mastergrad i nordisk språk og PPU (lektor) 2000-2007

Yrke

 • Lektor på Gerhard Schønings skole 2007-2008
 • Høgskolelektor i norsk ved lærerutdanninga på HiST (nå NTNU) 2008-2011
 • Rådgiver, Nasjonalt senter for skriveforskning og skriveopplæring 2009-2011
 • Rådgiver, Kunnskapsdepartementet 2011-2012

Verv

Offentlige verv

 • Leder Styret for Språkrådet 2016-2018

Tillitsverv i partier

 • Leder Venstre fra 2020