Håvik, Inger

Håvik, Inger (1945-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 56 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter